Наши партнеры
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30640200

3. Місцезнаходження: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, 18

4. Міжміський код, телефон та факс: (05447) 6-61-75; 6-61-75

5. Електронна поштова адреса: wat.krmz@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://krmz.in.ua/

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – емітент) від 20.07.2017 року, протокол №2, у зв’язку з прийняттям рішення про припинення емітента шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, з метою здійснення процедури припинення емітента, змінено склад його посадових осіб, а саме:

- обрано головою комісії з припинення емітента – Бойко Євгенія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 20.07.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа не володіє акціями емітента. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: голова правління ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом комісії з припинення емітента – Марченко Аллу Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 20.07.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа не володіє акціями емітента. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: головний бухгалтер ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод», заступник головного лікаря з економічних питань КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.Давидова», головний бухгалтер ПрАТ «Сумський завод продовольчих товарів». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом комісії з припинення емітента – Литвиненко Ганну Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 20.07.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення.  Посадова особа не володіє акціями емітента. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: бухгалтер ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів емітента від 20.07.2017 року, протокол №2, рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та у відповідності до вимог чинного законодавства, відбулись зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

- 20.07.2017 року припинено повноваження голови правління емітента – Бойко Євгенія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 02.04.2012 року.  Посадова особа не володіє акціями емітента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замість зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

          2. Голова комісії з припинення              ____________                          Бойко Євгеній Іванович
                                                          (підпис)                                 (ініціали та прізвище керівника)

                                                           М.П.

            21.07.2017 року
                     (дата)