Наши партнеры
 

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.03.2017

звільнено

Головний бухгалтер

Куць Тетяна Олексіївна

Згоду на розкриття паспортних даних не надано

0

               Зміст інформації: протоколом № 2 від 03.03.2017 р. засідання Наглядової ради Товариства прийнято рішення про звільнення за угодою сторін головного бухгалтера Куць Тетяни Олексіївни 03 березня 2017 року згідно поданої нею заяви про звільнення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.    Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебувала 3 місяці.

 

03.03.2017

обрано

Головний бухгалтер

Марченко Алла Миколаївна

Згоду на розкриття паспортних даних не надано

0

              Зміст інформації: протоколом № 2 від 03.03.2017 р. засідання Наглядової ради Товариства прийнято рішення про обрання з 14 березня 2017 року на посаду головного бухгалтера Товариства Марченко Аллу Миколаївну на невизначений термін.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх 5 років обіймала посади:  головний бухгалтер ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод», заступник головного лікаря з економічних питань КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.Давидова», головний бухгалтер ПрАТ «Сумський завод продовольчих товарів».

 

Голова Правління       /підпис/         Бойко Є.І.                                               03.03.2017

м.п.